Priser

IMG_1101

Våre timepriser varierer fra kr 990 – 1.550 pluss mva. for betalende klienter, avhengig av oppdragstype og kompleksitet.

Kostnader ved tvister som gjelder fast eiendom er ofte dekket av rettshjelpsforsikring, noe vi rutinemessig avklarer ved oppdragsstart. Vi avklarer også rutinemessig om kostnader ved tvister kan dekkes gjennom fri rettshjelp (fritt rettsråd og fri saksførsel).