Om oss

_DSC2851

Vinghøg & Co yter spesialiserte juridiske tjenester innen våre fagområder. Vi tilstreber alltid å gi kvalitativt god og kostnadseffektiv bistand, foruten å holde en høy grad av service. Vi har særlig fokus på å forstå våre klienters behov, ivareta deres interesser og gi personlig oppfølging. På et hvert trinn av en planleggings-, rådgivnings- eller tvisteprosess, stiller vi opp som din diskusjonspartner, veileder, forhandler og prosessfullmektig. Våre oppdragsgivere er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Vi har omfattende erfaring med å prosedere rettssaker ved domstolene.