Advokater

_DSC2882

Advokat Dag Christian Vinghøg, MNA

Telefon: 33 74 11 94
Telefaks: 33 74 11 91
Mobil: 45 28 62 88
Epost: advokat@dcv.no

SPESIALFELT

Arbeidsrett, avtalerett, barnefordeling, barnevern, familierett (samlivsbrudd), og forvaltningsrett.

Barnefordeling og barnevern

 • Barnefordeling ved skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd
 • Avtaler mellom foreldre om daglig omsorg, foreldreansvar og samværsordninger. Bidragsplikt
 • Barnevernrett, herunder tiltak fra barnevernet for barn med særlige behov.Bistand ved spørsmål om omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon
 • Spørsmål om samvær etter omsorgsovertakelse

Familierett og samlivsbrudd

 • Ektepakter og avtaler om formuesordningen
 • Ektefellers rådighet over formue under ekteskapet
 • Skifte ved separasjon og skilsmisse. Oppgjør ved samlivsbrudd
 • Samlivsavtaler om økonomiske forhold mellom ugifte par
 • Farskapssaker
 • Adopsjonsspørsmål

Arbeidsrett

 • Inngåelse og vurdering av ansettelsesavtaler, konsulentavtaler og tjenesteleveranseavtaler
 • Utforming, vurdering og håndheving av konkurranseklausuler
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • Permisjoner • Omorganisering og nedbemanning
 • Personalkonflikter
 • Oppsigelse, avskjed og suspensjon
 • Permittering
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Utforming og inngåelse av fratredelsesavtaler/sluttavtale
 • Inngåelse, tolking og opphør av tariffavtaler
 • Andre arbeidslivsrelaterte problemstillinger

Utdannelse

 • Bedriftsøkonom BI: 1991 Cand. jur. (juridisk embetseksamen): 1996
 • Advokatbevilling: 13.09.2004

Yrkeserfaring

 • Trygdeetaten nå NAV Advokatfullmektig
 • Egen praksis fra 2004

 

Smedsrud

Advokat Espen Låhne Smedsrud MNA

Telefon: 33 74 11 90/33 74 11 93
Mobil: 98 89 04 84
E-post: smedsrud@dcv.no

 

SPESIALFELT

Arv og skifte, erstatningsrett (person- og tingskade), trygderett og bistandsadvokat i straffesaker.

 • Felleseieskifte etter separasjon/skilsmisse.
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.
 • Testament, ektepakt, samlivsavtaler.
 • Arveoppgjør.
 • Bistand med alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.
 • Bistand med klage – og ankesaken til NAV og Trygderetten. Vi bistår også ved søksmål for de ordinære domstoler.
 • Bistand av fornærmede i straffesak.

Utdannelse

 • Cand. jur. (juridisk embetseksamen): 1999
 • Advokatbevilling: 2006

Yrkeserfaring

 • 2007 – d.d.: Advokat (egen praksis) Vinghøg og Co AS advokatfellesskap.
 • 2005 – 2006: Advokatfullmektig Vinghøg og Co AS
 • 1999 – 2005: Juridisk rådgiver/fagansvarlig NAV.

 

_DSC2783

Advokat Morten Hassum MNA | MNEF

Telefon: 33 74 11 92
Mobil: 45 16 45 68
E-post: hassum@dcv.no

Spesialfelt

Fast eiendoms rettsforhold, herunder rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innen

 • Tvister ved kjøp og salg av brukt og nyoppført bolig (avhendingslov, bustadoppføringslov)
 • Eiendomssalg og -kjøp (eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag)
 • Megleransvar
 • Rådgivning til kjøper, selger og megler ved boligsalg
 • Rettigheter, servitutter, uklare rettsforhold, nabotvister etc.
 • Enterpriserett
 • Tomtefeste
 • Plan- og bygningssaker, herunder dispensasjonssaker
 • Eierseksjoner og andre boligsameier
 • Husleierett, lokaler og husrom
 • Husleietvister, lokaler og husrom

Arbeidsrett

 • Bistand til privatpersoner og bedrifter

Andre rettsområder

 • Avtale-/kontraktsrett
 • Erstatning i kontraktsforhold
 • Alminnelig forretningsjuss og selskapsrett
 • Selskapsrett
 • Rådgivning, tvisteløsning og prosedyre

Utdannelse

 • Cand. jur. (juridisk embetseksamen): 1994
 • Advokatbevilling: 15.07.2002

 Yrkeserfaring

 • 2012 – d.d.: Advokat (egen praksis), VINGHØG & CO ADVOKATFELLESSKAP MNA
 • 2010 – 2012: Advokat (egen praksis), Advokatfellesskapet Thomassen & Co MNA
 • 2002 – 2010: Advokat, Deloitte Advokatfirma AS
 • 2001 – 2002: Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma AS
 • 1998 – 2000: Juridisk rådgiver/fagansvarlig, Revisjonsfirmaet Møller & Co AS
 • 1998 – 1998: Jurist, Oslo likningskontor
 • 1997 – 1998: Jurist, Sogn og Fjordane fylkesskattekontor
 • 1994 – 1997: Jurist, Skattefogden i Vestfold