_DSC2851


Velkommen

Vinghøg & Co yter spesialiserte juridiske tjenester innen våre fagområder. Vi tilstreber alltid å gi kvalitativt god og kostnadseffektiv bistand, foruten å holde en høy grad av service. Vi har særlig fokus på å forstå våre klienters behov, ivareta deres interesser og gi personlig oppfølging. På et hvert trinn av en planleggings-, rådgivnings- eller tvisteprosess, stiller vi opp som din diskusjonspartner, veileder, forhandler og prosessfullmektig. Våre oppdragsgivere er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Vi har omfattende erfaring med å prosedere rettssaker ved domstolene.

Allmenpraksis

Gjennom vår allmennpraksis har vi knyttet bånd til mange samarbeidspartnere og klienter. Vår målsetning er å bistå våre klienter best mulig, raskest mulig og til lavest mulig kostnad for klienten. Vi er klar over at alle saker, store som små er viktige for våre klienter, og legger vårt arbeid opp etter dette.

Vi holder til i trivelige lokaler i Nedre Langgate 28 A, på bryggeområdet i Tønsberg

Illustrasjon